bəistilah. . .

bəistilah. . .
<fars. be və ər. istilah> köhn. Adətən tərkiblərdə işlənir. . . . dilində, . . . dilincə, . . . dilində desək, . . . demişkən, . . . deyildiyi kimi. Bir para müsəlman müəllimlərinin canına bir cin müsəllət olub ki, yoldaşları öz aralarında hər nə deyir, . . haman cin gedib qorodovoya . . xəbər verər, yəni bəistilah(i)- rus şpionluq edir. C. M..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • Istılâh — (ıstılah) terim …   Hukuk Sözlüğü

  • ıstılah — is., esk., Ar. iṣṭilāḥ 1) Terim 2) mec. Herkesin anlamadığı özel anlamda kullanılan söz Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller ıstılah paralamak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • istilah — is. <ər.> köhn. Termin. <Mirzə Rəhim ağa:> Bala, mən fanatizmin mənasını bilmirəm. . . Bu sözlər firəngiməabların təzə istilahlarıdır. M. S. O.. Aydının fikrincə, şair adi və şablon sözdən qaçıb, təzə bir istilah yaratmışdı. M. Hüs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ıstılah paralamak — herkesin anlamadığı ağdalı bir biçimde konuşmak …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ıstılâh — (A.) [ حﻼﻄﺹا ] terim, tabir …   Osmanli Türkçesİ sözlüğü

  • istilah — ə. 1) sözün hamı tərəfindən qəbul edilmiş mənada işlədilməsi; 2) xüsusi ifadə; 3) termin; 4) lüğət …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ISTILAH — Tabir, deyim. Belirli bir topluluğun, bir lafzı lügat mânasından çıkararak başka bir mânada kullanmaları. * Bir ilim veya mesleğe âid kelime. Terim. Erbab ı ilim arasındaki ve herkesin anlamadığı kelime. * Muvafakat. Uygunluk. Barışmak. İttifak …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • bəistilah — f. və ə. izafət birləşməsinin «demişkən» mənasında birinci tərəfi, məs.: bəistilahi türk türklər demişkən; türkün sözü …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • istilahat — ə. «istilah» c. terminlər; t. terminologiya …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • Indon — is a short term for Indonesia and Indonesian, similar to Brit for Briton or British , though nowadays in a more derogatory context. This word had been used widely in Malaysia. Some Indonesian media has formerly used the term, however due to the… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”